Vakıfbank Emekli Sandığı
Esv Yönetim

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI

YÖNETİM YAPISI

 

Vakfımız Yönetim Kurulu 7 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda çalışan üyeleri
temsilen 4, emekli üyeleri temsilen 3 üye bulunmaktadır.
Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Başkanı çalışan üyelerin temsilcilerinden biri olup,
doğal üyedir. Diğer çalışan üye temsilcilerinin 2‘si Genel Kurulca seçilmekte, 1’i
Banka Yönetim Kurulunca atanmaktadır.
Emekli üye temsilcilerinin 3’ü de Genel Kurulca seçilmektedir.

Denetleme Kurulu 2’si çalışan üyeleri; 1’i emekli üyeleri temsilen bulunan 3 üyeden
oluşmaktadır. Çalışan üye temsilcilerinin 1’i Genel Kurulca seçilmekte, diğeri ise
Banka Yönetim Kurulunca atanmaktadır. Emekli üye temsilcisi Genel Kurulca seçilmektedir.
Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin görev süreleri 2 yıldır.
Banka Yönetim Kurulunca atanan üyeler yine Banka Yönetim Kurulunca yerlerine yenileri
atanmak koşuluyla istenildiği zaman bu görevden alınabilmektedir.

 

VAKIF YÖNETİM KURULU:

  • Yönetim Kurulu Başkanı        : Yıldırım EROĞLU (Vakıfbank/ Genel Müdür Yardımcısı)
  • Yönetim Kurulu Başk.Vekili    : N. Ender İMAMOĞLU (Esv / Başkan)
  • Yönetim Kurulu Üyesi            : Fatih SARICA (Vakıfbank / Müdür)
  • Yönetim Kurulu Üyesi            : Yakup OKATAN (Emekli)
  • Yönetim Kurulu Üyesi            : M. Feyiz GÜVEN (Emekli)
  • Yönetim Kurulu Üyesi            : Halil AYGAR (Emekli)
  • Yönetim Kurulu Üyesi            : Faruk Nafiz İMAMOĞLU(Vakıfbank / Müdür)

DENETÇİLER:

  • Denetçi : Uğur YÜCE (Vakıfbank Müdür)
  • Denetçi : Muhammed Lütfü ÇELEBİ (Vakıfbank /Genel Müdür Yardımcısı)
  • Denetçi : Turgut YERLİKAYA (Emekli)