Toptan Ödeme yapılırken Banka Karşılığı ödenmekte midir ?

Vakıf Senedinin "Vakıf Üyelerine Vakıf'ca yapılacak yardımlar" başlıklı 18. maddesi

" II ) Toptan Ödeme :

Bu Vakıf Senedine göre aylık  ödemeye hak kazanmadan Vakıftan ayrılanlara, sadece kendilerinden tahsil edilen primlerin toplamı, kanuni faiz oranları üzerinden basit şekilde hesaplanacak faizi ile birlikte toptan ödenir." 

hükmü gereğince Banka Karşılıklarının ödemesi yapılmaz.