Vakıfbank Emekli Sandığı
Dilekçe & Form - Emeklilik
MALÜLLÜK AYLIĞI TALEP DİLEKÇESİ Detay

Malüllük talebinde bulunan üye talebini birimi kanalıyla Vakfa ulaştırır. Talep
ekinde hastalığın durumunu bildirir raporların yer alması gerekmektedir. Üye, Vakıf
Yönetim Kurulunca uygun görülecek tam teşekküllü bir sağlık kurumuna sevk edilir.<br />
Sağlık kurumunun vereceği Sağlık Kurulu Raporlarında çalışma gücünün % 60’ını kaybettiğinin
belirtilmesi halinde Vakıfca rapor hakkında ilgili yerlerden alınacak değerleme
ve mütaalaların alındığı tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır. Yönetim
Kurulunca hastaneye sevki yapılmayan raporlar malüllük aylığı bağlanmasında dikkate
alınmaz. Malülen Emeklilik Dilekçesinin örneğe uygun
olarak 1 adet fotoğraf ile birlikte Vakfımıza gönderilmesi gerekmektedir.


MALÜLLÜK AYLIĞI TALEP DİLEKÇESİ İndir
EVLENME YARDIMI TALEP DİLEKÇESİ Detay

5510 sayılı Kanunun 37. Maddesine istinaden yetim aylığı almakta iken evlenen kız
çocuklarına talepleri halinde 2 yıllık yetim aylıklarına karşılık gelen tutarda
Evlenme Yardımı yapılır. Evlenme yardımı almak isteyen yetim kız çocukları talep
dilekçesi ekinde; Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Evlilik Cüzdan fotokopisi ve Nüfus
Cüzdan fotokopisi ile müracaat etmelidir. Evlenme yardımı yapılan kız çocuklarının
aylıkları, evlenme tarihini izleyen aybaşından itibaren kesilir. Varsa diğer hak
sahiplerinin aylık oranları 2 yıl sonra yeniden belirlenir.


EVLENME YARDIMI TALEP DİLEKÇESİ İndir
İSTEĞE BAĞLI ÜYELİK DİLEKÇESİ Detay

Çalışmakta iken ücretsiz izne ayrılanlar ile istifa ve diğer nedenlerle (askerlik
hariç) bankadan ayrılan üyelerimiz, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna zorunlu
ya da isteğe bağlı sigortalı olmamak ve buralardan kendi çalışmalarından dolayı
aylık bağlanmamış olmak koşullarıyla isteğe bağlı üye olabilirler. Üyeliğini isteğe
bağlı olarak devam ettirmek isteyenler primlerini 5510 sayılı Kanununun 82. Maddesine
göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak şartıyla
kendileri belirler. İsteğe bağlı üyelik primi oranı %25 olarak uygulanır. İsteğe
bağlı üyelik primi sadece emeklilik primini içermektedir. Üyenin, isteğe bağlı prim
ödemeden geçen ücretsiz izinleri, emeklilik gün sayısı hesabında hizmet olarak dikkate
alınmamaktadır. Bu nedenle ücretsiz izne ayrılan üyelerin, primlerini yatırmak istemeleri
halinde, aynı tarihte Vakfa başvurması gerekmektedir. Ücretsiz izin bitiminden sonra
yapılan başvurular kabul edilmez.Sosyal Güvenlik bakımından, istek tarihinden önce en son

Vakıf üyesi olmak ve Vakfa en az 1080 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak gerekir.

Süresinde ödenmeyen primlere Sosyal Sigortalar Kanununun 80. Maddesine göre gecikme zammı uygulanır.

İsteğe bağlı üyelik başlangıcı dilekçe tarihini takip eden ay başından itibaren geçerli olur. Primler ait olduğu
ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenerek, makbuzların asılları Vakfa gönderilmelidir.
İsteğe bağlı üye olma sırasında yanlış beyanda bulunanlar, imzaladıkları dilekçedeki
taahhütlere uymayanlar ya da yoklamalar sonucunda çalışmaları tespit edilenlerin
üyelikleri derhal iptal edilir.


İSTEĞE BAĞLI ÜYELİK DİLEKÇESİ İndir
EMEKLİ KİMLİK KARTI TALEP DİLEKÇESİ Detay

EMEKLİ KİMLİK KARTI TALEP DİLEKÇESİ


EMEKLİ KİMLİK KARTI TALEP DİLEKÇESİ İndir
VAKIF ÜYELİĞİNİ TEYİT EDEN BELGE İSTEME DİLEKÇESİ Detay

VAKIF ÜYELİĞİNİ TEYİT EDEN BELGE İSTEME DİLEKÇESİ


VAKIF ÜYELİĞİNİ TEYİT EDEN BELGE İSTEME DİLEKÇESİ İndir
BANKOMAT NUMARASI DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM DİLEKÇESİ Detay

BANKOMAT NUMARASI DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM DİLEKÇESİ


BANKOMAT NUMARASI DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM DİLEKÇESİ İndir
EMEKLİ OLDUĞUNA DAİR BELGE İSTEME DİLEKÇESİ Detay

EMEKLİ OLDUĞUNA DAİR BELGE İSTEME DİLEKÇESİ


EMEKLİ OLDUĞUNA DAİR BELGE İSTEME DİLEKÇESİ İndir
ASKERLİK BELGESİ VE BORÇLANMA DİLEKÇESİ Detay

ASKERLİK BELGESİ VE BORÇLANMA DİLEKÇESİ


ASKERLİK BELGESİ VE BORÇLANMA DİLEKÇESİ İndir
HİZMET BİRLEŞTİRME DİLEKÇESİ Detay

HİZMET BİRLEŞTİRME DİLEKÇESİ


HİZMET BİRLEŞTİRME DİLEKÇESİ İndir
DUL / YETİM AYLIĞI TALEP DİLEKÇESİ Detay

Emekli aylığı almakta iken vefat eden üyelerimizin hak sahiplerine ve/veya emekliye
ayrılmadan vefat eden üyelerin hak sahiplerine 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre
aylığa hak kazanmaları halinde, vefat tarihini takip eden aybaşından itibaren dul
ve yetim aylığı bağlanır. Dul ve Yetim Aylığı Talep Dilekçesi (her bir hak sahibi için ayrı ayrı) ile birlikte;

  • Vefat eden üyeye ait vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  • 1’er adet vesikalık resimleri,
  • Beyan ve Taahhütname belgeleri,
  • Bankomat hesap numaraları,
  • 4A- 4B - 4C hizmet dökümü ( türkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifresi ile de alınabilmektedir.)
  • 18 yaşını doldurmuş ve öğrenime devam eden erkek yetim çocuk var ise okudukları
     okuldan alacakları o yıla ait belgelerin, tamamlanarak Vakfa gönderilmesi gerekmektedir.

DUL / YETİM AYLIĞI TALEP DİLEKÇESİ İndir
Ayvalık Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Dilekçe ve Formlar Detay

Ayvalık Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Dilekçe ve Formlar


Ayrıntılı Bilgi İndir
Talep Formu İndir
Puan Tablosu İndir
Yemek Listesi İndir
EMEKLİLİK TALEP DİLEKÇESİ Detay

EMEKLİLİK TALEP DİLEKÇESİ


EMEKLİLİK TALEP DİLEKÇESİ İndir