Vakıfbank Emekli Sandığı
Ösgv Yönetim

ÖSGV YÖNETİM YAPISI

 

Vakfımız Yönetim Kurulu 7 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda, çalışan üyeleri
temsilen 5, emekli üyeleri temsilen 2 üye bulunmaktadır.
          
Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Müdürü çalışan üyelerin temsilcilerinden biri
olup, doğal üyedir. Diğer çalışan üye temsilcilerinin 2‘si Genel Kurulca seçilmekte,
2’si Banka Yönetim Kurulunca atanmaktadır.
          
Emekli üye temsilcilerinin her 2’si de Genel Kurulca seçilmektedir.
            
Denetleme Kurulu 2’si çalışan üyeleri; 1’i emekli üyeleri temsilen bulunan 3 üyeden
oluşmaktadır. Çalışan üye temsilcilerinin 1’i Genel Kurulca seçilmekte, diğeri ise
Banka Yönetim Kurulunca atanmaktadır. Emekli üye temsilcisi Genel Kurulca seçilmektedir.
Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin görev süreleri 3 yıldır.
Banka Yönetim Kurulunca atanan üyeler yine Banka Yönetim Kurulunca yerlerine yenileri
atanmak koşuluyla istenildiği zaman bu görevden alınabilmektedir.

 

ÖSGV YÖNETİM KURULU:

  • Yönetim Kurulu Başkanı           : Osman DEMREN   (Vakıfbank/Genel Müdür Yardımcısı)
  • Yönetim Kurulu Başkan Vekili   : Mehmet UZULU    (Vakıbank Emekli Sandığı Başkanı)
  • Yönetim Kurulu Üyesi               : Şuayyip İLBİLGİ     (Vakıfbank/Genel Müdür Yardımcısı)
  • Yönetim Kurulu Üyesi               : Ersin ÖZOĞUZ      (Vakıfbank/Genel Müdür Yardımcısı)
  • Yönetim Kurulu Üyesi               : Erdoğan AKGÜL    (Vakıfbank/Emekli)
  • Yönetim Kurulu Üyesi               : Nurten ALPER       (Vakıfbank/Emekli)
  • Yönetim Kurulu Üyesi               : Arzu EFİLTİ           (Vakıf Müdürü)

DENETÇİLER:

  • Denetçi        : Faruk Nafiz İMAMOĞLU (Vakıf Pazarlama A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı)
  • Denetçi        : Ali ÇALIŞ                       (Vakıfbank/Başkan)
  • Denetçi        : Adnan ÖZKAN               (Vakıfbank/Emekli)