Covid-19 Hakkında Bilgilendirme

Türkiye ve dünyada yaşanan mevcut olağanüstü durum gereği öncelikle kendiniz sonrasında da aileniz ve tüm halkımızın sağlığının korunması adına T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından medya aracılığı ile iletilen önlemlere titizlikle uyulması gerekmektedir.

 

Vakfımız tarafından sağlık yardımlarının aksatılmadan sürdürülebilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmış olup, üyelerimizin mağduriyeti söz konusu olmayacaktır. 

 

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından da önerildiği gibi Covid-19 salgını nedeniyle ivedi olmadığı müddetçe virüsün en fazla alınma riski olan sağlık kuruluşlarına başvuru yapılmaması, kamu sağlığının korunmasında büyük önem arz etmektedir.

 

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan solunum sıkıntısı, yüksek ateş, öksürük gibi belirtiler gösterilmesi halinde öncelikle ALO 184 üzerinden bilgi alınması ve verilen yönergelere uyulması gerekmektedir.

 

Ayrıca, bu dönemde özel sağlık kuruluşları tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ücretsiz olarak temin ettiği test kitlerinin çalışılması için yüksek meblağlı ücretler talep edildiği yönündeki şikâyetler Vakfımıza iletilmektedir. Böyle bir taleple karşılaşılması halinde; ilgili semptomlar nedeniyle yapılan Covid-19 testi için hiçbir ücret ödenmemesi ve konu ile ilgili olarak SABİM’e (sabim@saglik.gov.tr) şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

 

Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı olarak, büyük VakıfBank ailesinin sağlık güvencesini sağladığımız üyelerinde Covid-19 tanılı vaka olması durumunda tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak hizmetler için yanınızda olduğumuzun bilinmesi hususunda,

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

                                                                        

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 

EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM

SANDIĞI BAŞKANLIĞI