Organ, doku ve ilik nakli yapılmış hastaların nakil sonrası ilgili branştaki tedavilerinden katılım payı alınmaması ile ilgili bilgilendirme.

Organ, doku ve kök hücre nakledilen hastaların tedavisi, nakil işlemi ile sonuçlanan bir tedavi yöntemi olmayıp, hastanın nakil sonrası da belirli dönemlerde kontrollerinin devam etmesi gerektiği, özellikle nakil sonrası tedavi hizmetlerinde ödemekte oldukları katılım paylarının yüksek tutarlara ulaştığı bilinmektedir.

Bu kapsamda, Vakfımız üyelerinin mağduriyetine sebebiyet verilmemesi amacıyla, tanısı sağlık kurul raporuyla belgelenmiş organ, doku ve ilik nakli yapılmış hastaların nakil sonrası ilgili branştaki tedavilerinden katılım payı alınmaması için 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sağlık Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 4. fıkrası yeniden düzenlenmiştir.

Vakfımız sağlık hizmetlerinden yararlanan organ, doku ve ilik nakli yapılmış kişilerin nakil sonrası anlaşmalı sağlık kuruluşlarından ilgili branştan almış oldukları tedavi hizmetleri sonucu ödedikleri katılım payı faturalarını Vakfımıza iletmeleri halinde (fark faturası hariç) uygun bulunan tutarın Vakıf üyesi hesabına ödemesi sağlanacaktır.

 

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI

BAŞKANLIĞI